ببینید | ویدیویی شگفت‌انگیز از مهربانی گورخر پدر در هنگام زایمان مادر

در هذا بروند غورخر مده به دلیل دردهای شفرت بروند ناگهان غش کرد و کرخر نر سعی می کند مدر را هیا کند تا کے ندهد و فرند نتر شكمش از دست بروند. خوشبختانه مادر به خود آمد و پدر به طرز شگفت انگیزی به او کمک کرد و به مادر کمک کرد تا نوزاد را به دنیا بازگرداند. منبع: خبرفوریسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز