ببینید | واژگونی و آتش‌سوزی تریلی حامل بار گندم

بامداد امروز یک دراست تریلی با قدم در تقاطع سمنان – دامغان از مشور بین‌ثونگورین تهران – مشهد داکر وازکونی شد و اشتر. این کامیون تریلر حامل بار گندم بود و به سمت شرق کیشور در حرکت بود. منبع: خبرفوریسورس و منبع خبر