ببینید | لحظه انهدام و انفجار انبار مهمات در اوکراین توسط پهپادهای انتحاری روسیه

विदीडी टिस्टर श्धे आज हमाले पेहापाड रूसिया बह अंबर हैमात एक्रेना रा दिबर در این ویدئو نیروهای اوکراینی را با ضد هوایی و انفرادی مشاهده می کنید. منبع: حزبیسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز