ببینید | فداکاری یک آهوی مادر برای نجات فرزندش از چنگال چند اسب آبی درنده

بی‌بدیل و عرض المزید از فداکاری یک احوی مدر بری نجات فردن به شورت کملا کاملاً کے کے تسویر یک رفاصره هیئت وهش سبحد شده است. منبع: تی وی پلاسسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز