ببینید | عصبانیت کارشناس شبکه اسرائیلی از توسعه موشکی ایران

कार्शनास हैंडिक 14 ישראל גיפת: מושץהאי בא ברד דו מוקאקאק 2000 מכטר ברים יראן אשת את את 2500 כמטר؟ چرا موشک‌هایی که به اسرائیل می‌رسند مجاز هستند، اما موشک‌هایی که به اروپا می‌رسند ممنوع هستند؟ نمی کیشوری 80 میلیونی کاستره هی یلمنی های ترک دارد را از تنمر کارهاش اویں./کاوش مدیاسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز