ببینید | سخنگوی وزارت خارجه: روند و مسیر مذاکرات با امریکا باز است

نارایت ک تصادف ک، تصادف زرایت زارت ارت ارج گ.اره ما و شریک ایر® دائل نخنا ب نهننا ننن. دولت جموهری اسلامی ایران است بدنبال احقاق حقوق ملت ایران است و در آن مسیر از سابریک با هیک دولتی دریغ نیم کینیم./تسنیمسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز