ببینید | درگیری فیزیکی و فحاشی رکیک یک زن خطاب به مرد نامحرم در تجمع دفاع از عفاف و حجاب!


استفاده از الفاظ رکیک، درگیری با مرد غیر انسانی، حمله نیروی انتظامی، سرکشی و سرپیچی از قانون اساسی، کشف حجاب و… در باشتنی از فیلم یك خانوم با شاهند بكشمو خردسال خود، كاشف حجاب و قرادن وی در صوتشینی سترزا در كمال نباوری می‌زند: «بیا بھمو می‌كشم; گرما بھمو نصف می‌کنم منبع: فرهیکتگان ۲۶۵ ۳۳سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز