ببینید | جنجال بزرگ مسی در آمریکا؛ پلیس در تعقیب لئو به خاطر قانون‌شکنی!

مسی دیروز در یکی از کیابان‌های میامی کریز راد کرد و در استان با ماشین عیدین کار کریپ کرد. پلیس هم و را به‌ختر قنون‌شکنی دیگر کرد تا کیش کند. منبع: فارس



سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز