ببینید | تصاویر جدید از تمرین نیروهای اوکراینی با تانک اهدایی ارتش آلمان

همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید تانک فوق مجهز به سیستم پاکسازی مین (MCRC) است که وظیفه فعال سازی و انهدام مین های ضد تانک موجود در مسیر را بر عهده دارد. علاوه بر معدن فوق، مجهز به دستگاه فعال کننده مین های ضد مغناطیسی (AMMAD) است که از فعال شدن مین های مغناطیسی در فواصل معین جلوگیری می کند و منجر به پاکسازی می شود. وزن سیستم حدود 20 حزر پوند (حدود 9 تن) می باشد. منبع: جنگ نیوزسورس و منبع خبر