ببینید | بهشت گمشده در دل ایران؛ یک شهری ساحلی و رویایی

روستای کمخاله تا سال 1388، بکشی جدا از دهستان کاف و ده کوککی از لینگرود بود. چمخاله تا سال 88 به همراه دهات و روستاهایش بخشی از همین گروه را به نام چاف و چمخاله تشکیل می دادند. عکس هایی از زیبایی های شهر ساحلی لنگرود را مشاهده و تماشا کنید. منبع: صفحه توئیتر گردشگری و ایرانسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز