ببینید | بزرگترین صفحه نمایشگر کروی جهان در لاس‌وگاس

प्रागा विश्वार करोवी दर 4 जुलिय दर ला ्धार्भार्डी شد این صفحه ویدیویی به نام “گوشه” از بیش از 1/2 میلیون خوشه LED تشکیل شده است، هر خوشه دارای 11 LED است و هر LED می تواند 256 میلیون رنگ را نمایش دهد.سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز