ببینید | ایجاد رعب و وحشت و فحاشی یک دختر و پسر به خاطر در پارک تهران

مرکز اطلاع رسانی شهر تهران گفت: یک دختر و یک پسر توسط پلیس دستگیر شدند. إن دو متاهم در براب عربة يك زن به فاحاشي و تحميل كرد و به عربده كشي مستر حرقة در آن پاركان شديد. یکی از امتهامان هم دستغری، مداد پشدی و کند کزبه آرام سرد همر هدل است./ایسناسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز