ببینید | اولین تصاویر از تعقیب و گریز ماشین حامل ۴۳ بمب؛ لحظه دستگیری اعضای شبکه تروریستی صهیونیستی

وزارت اطلاعات اعضای شبکه تروریستی – صهیونیستی را با کمک 43 بمب دستگیر می کند. منبع: سداوسیماسورس و منبع خبر