ببینید | اولین تصاویر از اسارت سربازان فرانسوی توسط نیروهای مسلح چاد


ویدئویی از مرز سودان منتشر شده است که نشان می دهد نیروهای مسلح چاد سربازان فرانسوی را در مرز اسیر کرده اند. منبع: آخرین اخبارسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز