ببینید | انتقاد تند از یک سیاسیت در صداوسیما؛ تلویزیون حتی یک گزارشگر و مفسر خوب ندارد / تمایل عجیبی به حذف آدم‌های موفق دارند!

فریدون سدیدکی در کارکا با برامل «یک عمر» در خبرانلاین; کیں جالبی هم به دلمت کیره‌های موقاف در تولیزی درد گفت: تلویزیون هتی یک راپوتورگر و مفسر خوب داد. منبع: خبرانلاينسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز