ببینید | افشاگری کارشناس اسرائیلی در خصوص حادثه ایتالیا و کشته شدن افسر موساد

کارشناس صهیونیستی به سوال مجری شبکه 13 اسرائیل در رابطه با حادثه ایتالیا و کشته شدن افسر موساد پاسخ داد. در آن لوکا از این دست سانها کایتی را کسی به خاطر دهرد ین مجرا به‌نزرم خیلی جیمز بندی است، کون اسکایلات جاید برانگیکته است. از همان كولته كه نجات‌يافته‌ها به كمبو ردوم على به ساحل به سواحل تاله‌هاي جديد شده تا آن ردوند بشود./دانشجوسورس و منبع خبر