ببینید | آخرین وضعیت جاده چالوس بعد از سیل ویرانگر

بارش‌های سیل‌آسای بران در روز پنج شنبه، 18 خرداد، که در خور کرج کالوس تا کندوان رھ داد، در کرج‌کالوس تا کندوان رھ داد، کرد، در کرک‌های جدی به کشتن‌های این کوک به کیں در سردی کیں “عسل کوک” ( شاندیز) و «تکاوران» وارد شد. این بارندگی ها در نهایت منجر به سیل شد که حدود 200 متر از جاده کرج – چالوس را به طور کامل تخریب کرد و دو تونل همچنان در گل و لای هستند.سورس و منبع خبر