بازسازی چهره واقعی ملکه و پادشاهان قدیم/ عکس

(تصاویر) چهره ملکه واقعی و پادشاهان پادشاهی باستان؟
چهره زنی 5000 ساله در انگلیس کشف شد. بستانشناسان می‌کرد در زن می‌کرد 5500 سال پیش زید و جانش را در هیر بلتون از داد. این زن 1.45 سانتی متر طول دارد و حتی به عنوان یک زن در دوران بلوغ کوتاه قد محسوب می شود. بستان شناسان و را به همور یک تلسم کوششناسی کشف کرد
(تصاویر) چهره ملکه واقعی و پادشاهان پادشاهی باستان؟
Отси, мерд ихи коунурдан раздай ин мерд ра ра др пашных کوхо «الپ تستال» واقع در مرز اتریش و ایتالیا. او بین 3350 تا 3100 سال پیش زندگی می کرد و در سن 46 سالگی درگذشت.
(تصاویر) چهره ملکه واقعی و پادشاه پادشاهی
شاه «هنری هفتم» تصویری بسیار طبیعی است که توسط یک متخصص گرافیک کشیده شده است، چهره «هنری هفتم» پادشاه انگلستان در 21 آوریل 1509 درگذشت. این متخصص با استفاده از ماسک مرگ چهره پادشاه انگلیس را ترمیم کرده است.
چهره واقعی ملکه و پادشاهان دنیای باستان
هیلدای درویدی “هیلدا” is one of the oldest “Droids” (members of the تحسیلکرده و پیشهور در میان عوهون سلتهای عسر اهن) سکتلند می شود که در اسر اهن زیدنی میکرد و در بین 55 پیش از میلاد ت 400 میلاد. بستان شناسان جمجمه بدون دانتان و عرضای آن زن را در سواهل سکتلند کردین کرد. بازسازی صورت من و حتی چین و چروک های صورت زن با عکس یکی نیست.
(تصاویر) چهره ملکه واقعی و پادشاه پادشاهی
شاه “ریچارد سوم” در بازسازی چهره شاه “ریچارد سوم” به علیرغم تصویری که “ویلیام شاکسپر” توسط “ویلیام شاکسپر” از و ساخته شده است، چهره دوستانه تر از این شاه است. به تعريف مي‌غورد. استخوان های «ریچارد سوم» در زیر یک پارکینگ در انگلیس کشف شد. بستان شناسان میتستند و در سال 1485 ملیداد از دنیا رفت.
(تصاویر) چهره ملکه واقعی و پادشاهان پادشاهی باستان؟
מלקה טמודוני וארי עםמה מלקה טומדון “וארי” קח 1200 סאקל שוריקים מגעללי דר הרמי באשטאני ואקרים דר קישור “פרו” שד שד. این ملکه در یک سالن به خاک سپرده شد و در آرامگاه به خاک سپرده شد و 58 زن دفن شدند. این مردم با فرهنگ “متنوع” مرتبط بودند که در فاصله بین 700 تا 1000 سال شکل گرفت.
(تصاویر) چهره ملکه واقعی و پادشاهان پادشاهی باستان؟
چهره یک گورخر پارینه سنگی در دوران پارینه سنگی، یعنی حدود 40000 تا 10000 سال پیش، گروهی از مردان معروف به “کرومانیون” در اروپا ساکن شدند. این تصویر بر اساس وجود یکی از همان افرادی است که در فرانسه کشف کرده است. با آئین هال بستان شناسان میتستند گروهی از اندروند در آن دوره از تاریخ در سوبون انگلیستان نیز زیدیدند.
(تصاویر) چهره ملکه واقعی و پادشاهان پادشاهی باستان؟
227227سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز