بازدید رئیس سازمان امور موزه‌ها و یادمان‌های دفاع مقدس از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس سیستان و بلوچستان

۱۵:۳۰ – ۰۸ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰ – ۰۸ آذر ۱۴۰۱ سرتیپ دوم پاسدار «عباس مطهری» رئیس سازمان امور موزه‌ها و یادمان‌های دفاع مقدس از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس سیستان و بلوچستان و یادمانهای شهدای گمنام شهرستان زاهدان بازدید کردند.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8295501/بازدید-رئیس-سازمان-امور-موزه‌ها-و-یادمان‌های-دفاع-مقدس-از-مرکز-فرهنگی-و-موزه-دفاع-مقدس-سیستان-و-بلوچستان
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8295501/بازدید-رئیس-سازمان-امور-موزه‌ها-و-یادمان‌های-دفاع-مقدس-از-مرکز-فرهنگی-و-موزه-دفاع-مقدس-سیستان-و-بلوچستان