بازداشت اعضای یک شبکه تروریستی گسترده توسط وزارت اطلاعات


وزارت اطلاعات از دستگیری اعضای شبکه تروریستی صهیونیستی به همر ۴۳ خبر داد. سرشبكه‌ها در دانمارك و هلند ايكام دارند تروسریس های دستگری شده در استان ماه محرم کسد نمعم کرابکرانه کرابکارانه از جمالة کامه بنفترایی در محل مزاری شهید حجی قاسم سلیمانی را دردن. بیشتر بخوانید: 216220سورس و منبع خبر