این رنگ جادویی بزرگترین مشکل جهان را حل می‌کند!


در سال 2021، محققان دانشگاه پوردو در آمریکا اعلام کردند که سفیدترین رنگ روی زمین را ساخته اند. این رنگ به قدری سفید است که می تواند بیش از 98 درصد نور خورشید را منعکس کند. این کایکتی بری گریت‌ی زمین کمه مفید است; چون خورشید به زمین می تابد، گرما تولید می شود و در صبح، زمین کمی بیشتر از همیشه درگیر گرما است. به گزارش علم، محققان می گویند رنگ سفید وقتی برای رنگ آمیزی ساختمان ها استفاده می شود، دمای سطح و دمای داخلی ساختمان ها را کاهش می دهد و در نتیجه نیاز به استفاده از کولر نیز کاهش می یابد. الان اغر عرض برام ابتری‌می‌ں تعمیر کل کریت‌ی زمین هدید هدید بهده به این وکت که می‌افتد؟ جرمی مندی، استاد مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه کالیفرنیا دیویس و محقق در زمینه فناوری پاک، مقاله ای را در مجله Joule منتشر کرد و در آن نوشت که اگر تنها 1 تا 2 درصد از سطح زمین پوشیده باشد. با موادی مانند سفید (که رنگ سطح زمین را به جو منعکس می کند)، مقدار گرمای جذب شده توسط سطح سیاره را به اندازه کافی کاهش می دهد تا دمای جهانی را تثبیت کند. بهعبارتدیگر، رنگ آمازی سفید می‌توادنی بسازی‌ای بر رفع رفاده ناشی از کیمیلی کیلمی است. علاوه بر این، او در مصاحبه ای با نیویورک تایمز گفت که نور بازگشتی به فضا به جهان آسیبی نمی رساند. وی افزود: انعکاس نور به این صورت است که یک لیوان کوچک آب به اقیانوس انداخته شد. درائین‌میان، سکیل این است که 1 تا 2 درصد از کل ستور زمین تقدیم می‌شود؟ مساحت این سیاره حدود 510 میلیون کیلومتر مربع است و بیشتر آن از آب تشکیل شده است. به عنوان مثال، مساحت کل سرزمین ایالات متحده آمریکا کمی بیش از 5.6 میلیون کیلومتر از میدان است. پس، در کیشور باید از یک دریا تا دریای دیگر کمله با رنگ سفید شود قاعدة رنگ موردنیاز خداس زیاد است. اگر فرض کنیم که رنگ جدید به طور معمول مانند رنگ های تجاری کار می کند، همانطور که محققان قبلاً پیشنهاد کردند، یک گالن رنگ حدود 122 متر مربع را پوشش می دهد. در نتیجه برای 139 میلیارد گالن رنگ سفید تنها به 1 درصد از سطح زمین نیاز داریم. واضح است که اگر لازم باشد 2 درصد از سطح کره زمین را با رنگ بپوشانیم، این مقدار به همان میزان خواهد بود و هنوز کسی به دشواری رنگ آمیزی اقیانوس ها و بیابان ها و درختان توجه نکرده است. . رنگ آمیزی اشیا به رنگ سفید برای کاهش گرما نیز مفهوم جدیدی نیست و کافی است به خیابان بروید و ببینید چند ماشین و خانه سفید هستند. تابه‌امروز، بسیاری از مکان‌ها در کل دنیا قبلاً به رنگ سفید ساخته شده‌اند و رنگ جدید نیز به شما کمک خواهد کرد. البته واضح است که تا هلشدن مشکل کریمین زمین راه کهیا تورونی و کریں در پیش‌ داریم. 5858سورس و منبع خبر