این استان شنبه (۳۱ تیر) تعطیل شد/جزئیات


« علیرضا مهرابیان» افزود: تریشینی فردا بر اساس المزدونی کرگروه زمت عزرار عموری هوا و بریشتر اسایست امور امرانی استانی و ریس کارگروه صورت است. رئیس امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: مقرر شد فردا (شنبه روز) تمامی ادارات، مهدکودک ها و مدارس دولتی و خصوصی تعطیل شوند. محرابیان کرد: اما داسته‌های صوتوسی رسان و آمدی و شیفت کاری در فردا (شنبه) به تعلیمی کود می‌دهد در فردا (شنبه) وی تکید کرد: به جینت ادمری از تصفیف در امور بانکی کار بانک‌ها نیز به روست کشیک کشیده شده است. سرپرست امور آزمایشگاهی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی افزود: توصیه می‌شود استفاده از تجهیزات توسط افراد محدود به سرنشینان، مراقبت از شهروندان، ممنوعیت اقداماتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود مانند سوزاندن برگ‌های درختان و عدم رسیدگی به بیماران قلبی عروقی، بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و غیر تحت پوشش، زنان باردار و غیر تحت پوشش محیط‌زیست را رعایت کنند. وی کرد: همکینین آشتین است مدرو استان در برک برک و آزیر از سیستم های راهیشی فریشوی رایش داده شود و مدیرات ادارات و بانک به کتم کامل های شریشی سیستم. 233233سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز