ایران و افغانستان برای تکمیل راه آهن هرات-خواف به توافق رسیدند

مجری راه آهن خواف هرات با اشاره به بهره برداری از راه آهن برون مرزی خواف- هرات در آذر ۱۳۹۹ گفت: بهمن همان سال با تشکیل کمیسیون تحویل موقت، قطعه سوم راه آهن خواف- هرات حدفاصل ایستگاه شمتیغ تا ایستگاه روزنک به طول ۶۲ کیلومتر تحویل اداره کل خط آهن دولتی افغانستان شد.
حافظ سادات نژاد با اشاره به تغییرات در دولت افغانستان و نبودن امکان فعالیت پیمانکار در آن زمان ادامه داد: در زمان تغییرات سیاسی در این کشور بخش‌هایی از محور و ایستگاه روزنک دچار خسارات تخریبی و سرقت شد در نتیجه عملیات اجرایی در باقی مانده مسیر ممکن نبود.
مجری راه آهن خواف- هرات گفت: با توجه به ضرورت و اولویت ترمیم این کار مقرر شده است که پس از تایید مجری طرح که شرکت ساخت وتوسعه است عملیات بخش باقیمانده که در تعهد ایران است آغاز شود و خط ظرف مدت ۶ ماه مجدد آماده بهره برداری شود.
سادات نژاد افزود: هم اکنون شرکت ساخت وتوسعه به دنبال راه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز و انتخاب پیمانکار برای عملیات تکمیلی باقیمانده مسیر از ایستگاه شمتیغ تا ایستگاه روزنک در کشور افغانستان است. 
مجری راه آهن خواف هرات گفت با توافق‌های صورت گرفته میان ایران و افغانستان، اداره کل خط آهن دولتی افغانستان مسئول عملیات ترمیم ایستگاه روزنک و نظارت بر اجراء و کنترل کیفیت کار بر عهده شرکت ساخت و توسعه است.
سادات نژاد ادامه داد:‌کار‌های انجام شده از سوی افغانستان بر طبق استاندارد‌های مدنظر هنوز به اتمام نرسیده است و نیاز به جایگزینی بخش‌های به سرقت رفته و تخریب شده دارد که برای عملیات تکمیلی ضروری و حیاتی است. 
وی با تاکید بر عزم جدی دو کشور برای تکمیل این خط آهن بیان داشت: با توجه به اهمیت بهره برداری راه آهن خواف- هرات برای دو کشور، تسهیل صادرات و واردات کالا و جا به جایی مسافر و همچنین دسترسی ریلی کشور افغانستان به آب‌های آزاد و کشور‌های همسایه راه آهن خواف- هرات از مهمترین اولویت‌های زیرساختی دو کشور در توسعه ترانزیت بین المللی به حساب می‌آید.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8300732/ایران-و-افغانستان-برای-تکمیل-راه-آهن-هرات-خواف-به-توافق-رسیدند
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8300732/ایران-و-افغانستان-برای-تکمیل-راه-آهن-هرات-خواف-به-توافق-رسیدند