ایتالیا از ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین عقب‌نشینی کرد

ایتالیا که خود یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است، تدابیر ارسال تسلیحات به کی‌یف بدون موافقت پارلمان این کشور را لغو کرد.
به گزارش آرتی، قانونگذاران ایتالیایی از ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین عقب‌نشینی کردند و اصلاحیه‌ای را لغو کردند که اجازه می‌داد بدون تصویب پارلمان به کی‌یف تسلیحات ارسال شود.
در حال تکمیل …
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8297514/ایتالیا-از-ارسال-تسلیحات-بیشتر-به-اوکراین-عقب‌نشینی-کرد
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8297514/ایتالیا-از-ارسال-تسلیحات-بیشتر-به-اوکراین-عقب‌نشینی-کرد