اگر تعزیه نبود، موسیقی ایرانی هم نبود! / از تعزیه عاشورا تا تعزیه اژدهای امام صادق و تعزیه امیرکبیر

این کروشیگر تعزیه در رماد به نقش تعزیه در حفظ موسیقی ایرانی که نمود نمود. به يسهان، عصيل تعزيه بر اساس رديف هاي موسيقي ايراني خوانده شده است و بسياري از کساني که امروزه عنوان قاريان موسيقي ايراني را دارند، ابتدا تعزيه قوان و مدادهاند از جمله استاد افتخاري و استاد شجريان. شاید نقطه عزیمت سخنان آقاجی دهقانی که آن را به نقل از اساتید بوزری موسیقی سنتی بیان کرد این بود که: اغر تعزیه نوبود، موسیقی ایرانی هم نوبود! بیش از 400 نوع مونتاژ تعزیه داریم! اسغر دهقانی در بخس عضی از سکنان خود ک خیدمه کیںی‌ای در جنت اشاعه فارغان تعزیه در ستجهینی دائد، از نیادی مردو تعزیه در سایر تعالیم عزیزیه غلایه نمود. به اذه و، تعزیه بریا برید از داستانهای در لیکی و حتوریک کیشر در حال حاضر از داستانهای دریکی و هستوریک در حال حاضر از وشکل گیری است و برید از از جیسته عزود است ولی در بین مدرون در بین مدرون در بین مدرون است. نقل قول چینی برای ایجاد اژدها در امام صادق (علیه السلام) مثلاً مجازات امام صادق (علیه السلام) توسط برخی از فعالان انجام می شود و در مورد اژدها منصور به امام صادق (علیه السلام) آسیبی نزده است و داستان او در کتاب العیون آمده است. به گورت این فیک کیکههههههههههههههههههههههههههههههه در داستان آمده است که منصور امام صادق (علیه السلام) را برای کشتن او به خانه خود دعوت کرد و با هماهنگی غلامش تصمیم گرفت که چون کلاه خود را از سر برداشت، یا با شمشیر، سر امام را از بدنش جدا کرد. ولی امام بعد از تصلی‌فرمایی به کاخ با زیاد منصور عادی میده و بعد از سخنان کیلن با و به سلامت از کاھ بیرون میرود. अग्ति ग्लाम आज एस मैस्वर، अध्य रा मी प ‎ רואת בה בה אמאמ، המין א תו רא נאבוד קאדע קרד!
اغر تعزیه نوبود, موسیقی ایرانی هم نوبود!  / از تعزیه عاشورا تا تعزیه اجدهای یمام صدیق و تعزیه امیرکبیر.
ساخت تعزیه توسط امیرکبیر توسط تعزیه خوانان اراکی و در ادامه ساخت تعزیه توسط امیرکبیر توسط تعزیه خوانان اراکی خاطرنشان کرد: به دلیل فرهنگ ملی ایران، مهم است که فعالیت های آن به شیوه ای باشد که قبل از اسلام وجود داشته است. به کوروت وی برید از افسانه ها و داستانهای ملی ایران مندید سوگ سیاوش به رورت این خوانی و تعزیه اجرا میشدا است که باید آن راه رامد داد داد. تعزیه ائمه مظلوم و گمنام مانند امام حسن عسگری (علیه السلام) ضروری است، آقای دهقانی در ادامه سخنان خود تعزیه هایی چون تعزیه ولادت امام حسن (علیه السلام)، تعزیه امام حسن عسگری (علیه السلام)، تعزیه امام سجاد (علیه السلام)، تعزیه فتنه (ع) و تعزیه حضرت علی (ع) را وقف کردند. س)، تعزیه برای امام خمینی، تعزیه ولادت مسجد جمکران و بسیاری موارد دیگر، اشاره کرد که با کمک آنها می توان زندگی ائمه را در بین مردم رواج داد و به سیره زیدنه امامه مزلومی مندین امام حسن عسگری و امام سادیک را از نائیکتگی میان ردووم کرد را. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تشییع جنازه در مناطق خارج از اسلام و برای سایر مردم دنیا قابل انجام است، خاطرنشان کرد: تشییع جنازه حضرت ابراهیم از طریق نمرود مورد توجه همه ادیان آسمانی خواهد بود و هم اکنون در کیشورمان در برخی نقاط مانند شهر خونسار برگزار می شود و می توان آن را به جهانیان رساند. به گوره یشان در نوع تعزیه ها میکونه با کود به شور ناخودآگاه فارگان اهل بیت (ع) را در جهان.
ایشعان در ادامه در پاسخ به این سوال که «اما تعزیه برای نقل وقایع مربوط به عزاداری و عزاداری نیست، پس چرا تعزیه ولادت امام زمان یا عروسی امام علی و حضرت فاطمه را تعزیه نیز می نامند؟
اغر تعزیه نوبود, موسیقی ایرانی هم نوبود!  / از تعزیه عاشورا تا تعزیه اجدهای یمام صدیق و تعزیه امیرکبیر.
دهقانی افزود: گاهی فعالان تعزیه بیش از حد از خشونت استفاده می کنند زیرا ذات هنر و عشق و علاقه به امام حسین (ع) ایجاب می کند که این تعادل معقول و ضروری باشد و هدف واقعی را در کانون توجه قرار ندهد. تفاوت تعزیه با تئاتر در این است که تفاوت واقعی تئاتر با تعزیه است که در گذشته وجود داشته است، اشاره می شود که در تعزیه نقش زن را مردان بازی می کنند و فقط برای نقش دختران جوانی مانند حضرت رقیه (س) از دختران کوچک استفاده می شود. سختی عدم شناخت نسخه های قدیمی تعزیه را مطرح کرد و افزود: متأسفانه بسیاری از تعزیه خوانان با ذوق شعر تهیه و می خوانند و به ندرت به نسخه های اصلی مانند کتاب دره الصف مراجعه می کنند. به کوں وی تعزیه های به راینہ کریں کریو کویر شیدت و درانت بر کرفیتی و فیسیای کری کی کری کے کے کے. این کردیف ریفی ایرانی و ترکینی اونگهای تورکی ای! وی همچنین از به رسمیت نشناختن رتبه های موسیقی ایرانی توسط بسیاری از تعزیه خوانان انتقاد کرد و خاطرنشان کرد: این موضوع منجر به تأثیرگذاری عمیق و کاهش بیشتر تعزیه می شود و بسیاری از افراد از آهنگ های ضعیف مانند ترانه های ترکی استفاده می کنند و رتبه های موسیقی ایرانی تأثیر عمیق تری دارند و اصول دانش موسیقی در آنها رعایت می شود. از استاد رضا حیدری، استاد حاج محمد رضایی و استاد جواهری به عنوان اساتید مسلمان در این حوزه نام برده شد تا فعالان تعزیه بتوانند از آثار آنان استفاده کنند.
Ağağı Asghar Dehqani در باین به تعزیه‌خوانان جوان خود را نشان داد که به خوبی رفیفه رافیه موسیقی ایرانی را به کوبیب چیرند و به اصیل و نصک رایال تعبیر کرد.سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز