اندیشه ایرانشهری آگاهی است یا ایدئولوژی؟


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شماره بیست و شش، این سیاست با گزارش خبری آغاز می شود که به بررسی واکنش چهره های دانشگاهی و پژوهشی به درگذشت دکتر جواد طباطبایی و همچنین مراسم و جلسات مربوط به طباطبایی می پردازد. پس از یک حامد زارع در سرمقاله‌ای با توتیف «ایرانشهری: ایرانشهری: ایرانشیر یا یدئولوگی؟» به تعريف حفت تحت تأثير سير تصفعة جواد طباطبايي بهدا است. صباس در بخس يادنامه تموتعة‌هايي كوتاه از تعليبري نازير احمد بستاني، مهدي فدايي حربيباني، صادق واقعي، شيرين نايف، مجتبي مقصد، مسعود ازرفام و تني كند از دير فيلميك علمي آراني در بزورداشت مقام و بيشين جواد طباطبايي در علم ايران طباطبايي. در بخس بروتشید شاهد فوستو و استبور مکتوب و متصفافی با محمد منصور هاشمی، تاریخ‌نگار اندیشه ایران شیدم. هاشمی در این گفت وگو که با عنوان «سایه حیا روشن» منتشر شده است در میانه روز است. اما مورد اصلی کتاب سیاست بیست و ششم است که به هفت بخش دیگر شامل بیش از دویست صفحه مقاله در نقد و بررسی همه جوانب تفکر و تفکر تقسیم شده است. در پرونده اصلی که دارای ویژگی‌هایی چون مطالعات شهری ایران، تحلیل، تحلیل سیاسی، تحلیل حقوقی، تحلیل تاریخی، تحلیل عملی، تحلیل راهبردی و بررسی کتاب است، پژوهشگرانی چون نصرالله پورجوادی، احمد نقیب زاده، کاوه بیات، فرهنگ رجایی، مقصود فراست‌خواه، محمدرضا جوادی یگانه، داریوش‌هام فعالان، داریوش‌هام رهنفی، داریوش‌هام‌رحمان دیگر، داریوش‌هام‌رحمان و سایرین. فقيد يران به تحريه تحرير درفرده‌اند. کتاب، ضمیمه و فصل بیست و ششم سیاست پایانی به ترتیب شامل فهرستی از تمامی آثار و نوشته های طباطبایی، مصاحبه های منتشر نشده توسط طباطبایی و در نهایت آلبومی از تصاویر دیده نشده توسط طباطبایی می باشد. استيائنامه بيست و ششم به ترجمة و ردابيري حاميد زارع در سيسد و شصت فاجان و با قائمة و سي حزر تومان تسوبر غروف برماداني هم‌ميهن شده است. دانشجویان و علاقه مندان به رشته های حقوق و علوم سیاسی می توانند این شماره مجله را به صورت حضوری پیش خرید و به صورت رایگان مطالعه کنند. بری پیش‌خرید استیاک‌نامه به کے کروہ برومانی هم‌میهن در اینستاگرام به عدرس HAMMIHAMGROUP دیرکت دیرکت 5757سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز