انتظار تحویل مسکن مهر فاز ۴ پرند ۱۳ ساله شد/ مشکل نشت آب قنات روستای باورس از زبان شهروند خبرنگار

جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8279220/انتظار-تحویل-مسکن-مهر-فاز-۴-پرند-۱۳-ساله-شد-مشکل-نشت-آب-قنات-روستای-باورس-از-زبان-شهروند-خبرنگار