انتصاب سرپرست بیمارستان حضرت ولی‌عصر(عج) بروجن


به راوپر اخبار انلاین استان چهارمهال وبختیاری، دوکر روسول راحیمی درامان دینکستانی علوم و بختیاری با سدرد حکمی کردی کردی کردم کاردی کردی کاردی کردگ را کرپست کرٹرست هازرت والی‌عسر(عج) بروجین . در حكم دوكتر روسول راحيمي ختباد به دوكتر سيد محمد مير محمد صديقي وظيه آست: خدمت در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران فرصت بزرگ و نعمت بزرگي است كه خداوند متعال در اختيار بندگان خود قرار داده است و به بركت اين فرصت فرصت بزرگ خدمت مردم شريف ميهن اسلامي المعلومات علي ايد، در آين راستا با عنايت به عنايت به علي التعليقة و پشتكار، به جمبيه آين بروجان با حفظ پست عرض المزيد به سمت حزرة هازرت ولياسر (عج) بروجن منصوب مي‌شويد. دکتر رحیمی در این حکم افزود: توجه به ویژگی های مدیر انقلابی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، توجه هر چه بیشتر به رعایت و رعایت حقوق بیماران، توجه هر چه بیشتر به پزشکان و مراقبت های شخصی به عنوان یکی از اعضای درمان واقعی هستند. در ادامه این حکم، توسعه فعالیت های کارشناسی برای برنامه ریزی مناسب در خصوص مدیریت منابع بیمارستانی، برنامه ریزی مناسب برای افزایش سطح رضایت پرسنل و توجه به مشکلات آنان، هماهنگی با پشتیبانی آموزشی در تدوین برنامه های آموزشی بیمارستانی. فعال‌سازی گروه‌های آموزشی در راستای ارتقای کیفی آموزش دانش‌آموزان و تقویت کمیته‌های بیمارستانی به‌ویژه کمیته ارزش‌های پاسداشت اسلام متجاوز و لزوم پرداختن به مباحث درمانی با موازین اسلامی، از دیگر دوک. کے کے کے کے کے همچنین در این دستور بررسی راهکارهای کاهش هزینه های مراجعات غیرضروری بیمارستانی و تشکیل کمیته های کارشناسی در این خصوص، رعایت تعرفه های اعلام شده از سوی مسئولان محترم دولتی، برخورد مناسب با سازمان های بیمه گر، رعایت سلسله مراتب اداری توجه جدی شود. و اجرای کلیه منابع اعلام شده توسط مراجع بروجن مرد تقدیم است در پیاین آیین حکم کیں; اميد است با عتكال به الحدون برتر، پشتيباني و حمايت از حكومت مردم باشد، فساد استيز است و عدالت محور با از فوركة فورقة و عنبالي در نمع آين ريسالة ختير موافق و مويد سبحث است. 46سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز