امیرعبداللهیان: از فرمت ۳+۳ درباره قفقاز استقبال می‌کنیم

به نقل از روبوت خبرانلاين، حسين اميرعبداللهيان در زيت برامتاماني با عرارت ميرزويان گفت: از پيشرفت مذاکرات صلح ميان ارمنستان و آذربايجان استقبال مي کنيم. امیرعبداللهیان در ادامه افزود: از فرمت و سازوکار موسوم به 3+3 بین کشورهای منطقه استقبال می کنیم. فرمتا ساعربیها در سنتاث «3+3» (یا ایرنا شک جانبه) به منزور هل و فسل ترفیله در گفقاز کھوھاز کوکزی بہ کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ے ے ے ہروسی کہ، روسى کہ ایجاد شده است. امیر عبداللهیان در ادامه سخنان خود در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه ارمنستان، با تاکید بر حمایت ایران از مذاکرات صلح در منطقه قفقاز جنوبی و آمادگی ایران برای کمک به تحقق صلح پایدار در آن منطقه، گفت: منطقه قفقاز نباید به میدان جنگ و درگیری بین قدرت ها تبدیل شود. این دیپلمات عالی رتبه ایرانی تاکید کرد: بدرداد شدن قفقاز به میدان ريبيف، تحميل الله عليه وسلم را به تعريف مي‌ندزد. 310310سورس و منبع خبر