امتناع یک مسلمان از سوزاندن کتب مقدس در سوئد


به روبوت «مبلغ»- احمد علوش مسلمان سوری تبار پس از کسب استما از بلیس سودی است بر سونزاند یکی از تورات و یجیل در استبری از تورات و انجیل در استکهلم از آن کار کرد و گفت: من مسلمانم و نمی توانم. خواندن کتاب مقدس و دینی را بسوزانم، بین ازادی بیان و توهین به عونه فرق است. پلیس سوئد اخیرا با درخواست جوانان سوری برای سوزاندن تورات و انجیل موافقت کرد. الوش روز شنبه در اشرفی در به اسراییل به جلبنان گفت که م ‌معاده از تراجم همگان را به سبادندن کتبل کلب کند کند کم ‌معها آ آ عریق همگان را به سبادند کتب کلب کند. علوش تقديم كرد: سوزاندن قرآن كريم و ساير كتب ديني بايد فيلمين نفرت توكي شود. وی افزود: برای جلب توجه به این موضوع اجازه سوزاندن تورات و انجیل را گرفتم و قطعاً قصد سوزاندن هیچ کتاب مذهبی را ندارم. در 28 ژوئن، یک شهروند عراقی مقیم سوئد به نام سیلوان مومیکا (37 ساله)، پس از اینکه پلیس به او اجازه پاره کردن قرآن را داد و در مسجد اصلی، از کار اخراج شد.سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز