افزایش قیمت داروها از جیب بیمار پرداخت نمی شود

محمد پیکانپور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه اجرای طرح دارویار، یارانه دارو از طریق بیمه به بیماران تعلق می‌گیرد، گفت: هیچ گونه افزایش قیمتی از مسیر نسخه پزشک متوجه بیماران نیست.
وی اظهار کرد: افزایش قیمت دارو به دلیل افزایش چشمگیر هزینه نهاده‌های تولید، دستمزد، سربار و سایر هزینه‌ها، یک امر طبیعی است، اما با سیاست گذاری‌های طرح دارویار، این افزایش قیمت‌ها از جیب بیمار پرداخت نمی‌شود.
پیکانپور افزود: هرگونه افزایش قیمت دارو متوجه بیمار نیست، چراکه یارانه دارو به انتهای زنجیره منتقل شده و مابه‌التفاوت ارزی در اختیار بیمه‌ها قرار می‌گیرد، بیمار با ارائه نسخه پزشک مشمول یارانه دارو بوده و بدون تغییر پرداختی داروی خود را تهیه می‌کند.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با اشاره با کاهش قیمت برخی اقلام دارویی تصریح کرد: بیش از ۲۵۰ قلم دارو پس از اجرای طرح دارویار، ۲ تا ۸۲ درصد کاهش قیمت داشتند.
پیکانپور بیان کرد: طبیعتاً بدون ارائه نسخه پزشک، یارانه دارو به مراجعه کننده تعلق نمی‌گیرد.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8303921/افزایش-قیمت-داروها-از-جیب-بیمار-پرداخت-نمی-شود
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8303921/افزایش-قیمت-داروها-از-جیب-بیمار-پرداخت-نمی-شود