افزایش تلفات توفان در جنوب برزیل


به گزارش رویترز، مقامات همچنین می گویند که حداقل 20 نفر دیگر همچنان مفقود هستند و تیم های نجات به جستجوی آنها ادامه می دهند. 24000 نفر از ساکنان ایالت ریو گراند دو سول در جنوب کیشور از حوادث مربوط به طوفان گرمسیری نجات یافته اند. अध्य तुफान मेंजर बह बार्षिहाय सेल आा ञान शुधे स्थ्द्धे स्त بسیاری از ساکنان مناطق آسیب دیده به طور موقت در سالن های ورزشی پناه گرفتند. مقامات ایالتی نیز وضعیتی مشابه خود دارند و به کشور هشدار داده اند. بیشتر بخوانید: توفان در برزیلسورس و منبع خبر