افتتاح نخستین کارگاه خلاق چرم در سمنان


به روبوت این کابران لاین استان سمنان، سمانه سلطانی پور روز شنبه 20 خردادماه 1402 گفت: هم زمان با فوته صناعیت دستی، ناخسین توسیک کرم شرستان سمنان با هوزرکل مدیرکل لرستیفرهنگی، توریسی و سنایی دستی استانی از سننیت و صنعت باز شد. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان افزود: خانوم زیبا اسلامی az santāt gran höza chermdozi, muffaq bah kasb keştif khreatif az tehsilīm y tekhnologii rajeshmuhri. سلطانی پور گفت: هدا از ایندانت در وستیک تودید تلفیقی و کرافی ترودی کرمی در استان سمنان است. او گفت: با عنافرة آن وستبين، براد استبدال 12 نفر صف شده است. 48سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز