اعلام حمایت ایران از مذاکرات صلح آذربایجان و ارمنستان

در آن توییت وشید است: سید ابراحمی رئیسی در مستدین وزیر فیلمین ارمنستان گفت از بیزره و ارمنستان میکنیم. این مذاکرات باید بر اساس مصالح ملت انجام شود و در مدت زمان کوتاهی انجام خواهد شد. 310310سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز