اصلاح ١٦ تقاطع در تهران تا پايان سال/ كاهش ٧٥٨ كيلومتر مسير براى پايتخت نشينان

علیرضا زاکانی شهردار تهران با اشاره به پروژه های در حال تکمیل شهر تهران اظهار کرد: تمام پروژه های فنی عمرانی را فعال کردهایم. پروژه آزادراه شهید شوشتری هم در حال اجرا است.
وى ادامه داد: دو بزرگراه داریم که یکی از آن ها پروژه شهید بروجردی است؛ بخشی از آن امسال و بخش دیگر در شش ماه اول سال١٤٠٢ افتتاح خواهد شد؛ بال غربی بزرگراه یادگار امام هم در حال انجام است.
زاکانی با بیان اینکه ٩٨ تقاطع در شهر تهران داریم که باید اصلاح شود، گفت: اگر این تقاطع ها اصلاح شود حدود ٧٨٠ کیلومتر راهمردم را ٥٧ کیلومتر می کند.
شهردار تهران بيان كرد: با تقاطع هاى فراوان تنها مردم را دور خودشان می چرخانیم نباید اینگونه باشد باید اصلاح کنیم. این پروژه هاسال هاست که روی زمین باقی مانده است.
زاكانى تصريح كرد:  تا پایان سال ١٦ تقاطع اصلاح می شود؛ امیدواریم سال آینده ٤٥ تقاطع را افتتاح کنیم.
به گفته شهردار تهران بنا است همه پروژه های نیمه تمام تا پایان دوره به پایان برسد.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8290746/اصلاح-١٦-تقاطع-در-تهران-تا-پايان-سال-كاهش-٧٥٨-كيلومتر-مسير-براى-پايتخت-نشينان
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8290746/اصلاح-١٦-تقاطع-در-تهران-تا-پايان-سال-كاهش-٧٥٨-كيلومتر-مسير-براى-پايتخت-نشينان