استقلال و پرسپولیس بدون تغییر مدیرعامل


باشگاه استقلال در شرایطی فردا مجمع عمومی خود را برگزار می کند که به نظر می رسد حجت کریمی مدیر این باشگاه با ماندن در سمت خود موافقت کرده است و به همین دلیل امروز علاوه بر پیگیری موضوع باشگاه در امور داخلی، اعضای کمیته فنی استقلال نیز به عنوان کرد منصوب شدند. هیات مدیره استقلال در حال حاضر چهار نفره است و احتمالا فردا علاوه بر تغییر دو نفر، یک نفر دیگر نیز به جلسه اضافه می شود تا تعداد اعضای هیات مدیره به پنج نفر برسد. در باشگاه پرسپولیس نیز به نظر می رسد رضا درویش با توجه به نتایج خوب پرسپولیس در فصل گذشته و نحوه مدیریت مالی در سمت خود باقی بماند و در صورت تغییر در هیات مدیره حضور داشته باشد. به آين صوره استقلاب و تخت جمشيد با ابقاي مديرون امعل‌، فردا وارد بازار نقل و تصرف شد. олинн достур кари bray herdu club trara as chantый эknuter сармерби аст. پرسپولیس باید با یحیی ازواز کند و استقلاب باید بیادی سرربی را به کلابوم بیاورد. 258 258سورس و منبع خبر