استقلال شانسی برای حضور در آسیا ندارد


صاحب‌های سوبه امروز مصطفی زارعی، مدیر کمیته صدور مجوز فدراسیون فوتبال درباره تغییر زمان لیگ قهرمانان و فرصت حضور بیشتر باشگاه‌ها برای تکمیل مدارک حضور در آسیا، از این رو همچنان امید به بازگشت استقلال وجود دارد. به لیگ قهرمانان اما تزار عیشان استقلال برای حضور در لیگ قهرمانان را رد کرد و گفت: چنین احتمالی سالم نیست و مبنی بر بد نگرش نیست و استقلال براساس نظر کمیته بدوی و تجدیدنظر است. اسیای دملیت شده است. مدیر کمیته صدور مجوزهای حرفه ای فدراسیون فوتبال با بیان اینکه استقلالی ها به این تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض کرده اند و امیدوارند با تشریح مشکلات خود در انتقال پول به دلیل تحریم ها به آسیا برگردند، گفت: توسط کمیته استیناف می توان این مرجع را اعلام کرد. لغو شد، اما فقط دادگاه استیناف (CAS) می تواند تصمیم تجدید نظر را تغییر دهد و AFC نمی تواند در این زمینه پاسخ دهد. زارعی افزود: با تعلیم به آئین رویه اغر كلبام استقلاب به رای كیمتی بدوی و ستیناف سدرو موزوج هرفه‌ای دارد، باید به عالی استفاده شود دیده و از آنها باباهری. وی همچنین اسناد تیم‌هایی را اضافه کرد که موزویز کھیھاند هم به کنفدراسیون فوتبال آسیا شد. 258 258سورس و منبع خبر