استقرار تانکرهای حامل آب شرب در نقاط مختلف پایتخت


عباس شعبانی در خبری گفت: با هماهنگی شهرداران شهر تهران در برخی از محله های شهر تهران مشکل محدودیت آب وجود دارد، تانکرهای مخصوص آب در خیابان ها و چهارراه های منطقه نصب شده است تا در این راستا می توان نیازهای ضروری شهروندان را تامین کرد.» معاون هماهنگی و امور مناطق شهر تهران تاکید کرد: تا رفع کامل مشقل اب در بریک کریں اب، اب مورد نیاز شهروندان با تنکر تمدید شد و استرافته ها در آن شاهد بهبود حال هال کیتیندی و تعریف دغدغه ها هستند. شعبانی بیان کرد: ایست است تصریف های ایشت در شواش های به استبال به استانکرهای آب شرب با از تمام فادینی های تشریداری شهرداری سورت غیرد کرد. به گزارش روابط عمومی، پشتیبانی هماهنگی و امور منطقه ای شهرداری تهران، شعبانی تاکید کرد: سامانه تلفنی 137 آماده هرگونه کمک رسانی به شهروندانی است که با محدودیت آب در مناطق خود مواجه هستند و شهرداری تهران در حال انجام است. اطراف ساعت به آدرس مشکلات مربوط به شهروندان تهرانی بویژه تا رفع مشکل معلودة در استور موقع 22 کانه شهر می بهده. بیشتر بخوانید: وزارت نیرو: قطع آب در مرکز تهران دشوار است. اب تهران مشکلی زیست امبی دیره/ لحید کیں اب در بیک کھیں تهران 35236سورس و منبع خبر
زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز