اردوغان مهاجران افغان را اخراج کرد


“علی هیکمت” مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه در بیاینای ایشت از 1 ژانویه تا 22 جونی سال کاری 15 هزار و 20 پناهجوی افغان از ترکی شده است. وی افزود که این رقم نشان دهنده بیش از 55 درصد پناهجویان افغانی است که در سال جاری در ترکیه بازداشت شده اند. حکمت گفت بر اسام برا ایمت بر ایمتری کیشوری تورکی، پولیس از ماه ژانویه تا ژوئن سال جاری ۸۸ هزار پناهجو را از کشورهای مختلف بازداشت کرده است که در این میان بیش از ۲۷ هزار نفر اتباع افغانستان هستند. بر اساس رده‌بندی منزیرت کیشورک ترکیه، اتباع افغانستان در سدر بناهجویان در این کیشر کارد دردن که کیشکشدید. در عین حال ترکیه در سال گذشته بیش از 115 هزار شهروند افغانستان را بازداشت کرده بود. بر اساس آمار حدود 300 هزار پناهجوی افغان در ترکیه به ثبت رسیده اند. ارقام انجمن مهاجرین افغان در ترکیه نشان می دهد که بیش از 48 هزار افغان اقامت طولانی مدت دارند، نزدیک به 38 هزار نفر یک سال و کمتر اقامت داشته اند و پنج هزار دانشجوی افغان در ترکیه حضور دارند. بر اساس گزارش رسانه ها افرادی که اقامت کوتاه مدت در ترکیه دارند و در شهرهای مختلف این کشور زندگی می کنند به دلیل مشکلات گذرنامه نمی توانند اقامت خود را تمدید کنند. به تركيه اي رزيدنس» پناهجوياني كه مي خواهند بيش از 90 روز در اين كشور بمانند بايد اقامت مجاز خود را به مدت 180 روز تمديد كنند. گورته می‌شود ین موزوز بری مدت 1 ت دوسال برید درد و افغان پناهندگان بری تکیں ین کار بید مد کید برایست انها منقضی نده بهد. این در هلی است که باری افغانها سادر نیم‌شود. با آئین هال، تجرید بناهجویان افغان پیس از کولیں کے کے کے کے افغانستان تا میدیدی کہ شده بود من بار دیر از سرگرم شده بود. 311311سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز