ادعای طالبان: موانع سرمایه‌گذاری برداشته شد؛ به افغانستان برگردید!


حنفی خواهان بازگشت تاجران و سرمایه گذاران افغان به افغانستان است. در آيين ديدار بر حمل و نقل و اينداء فاقلاديت در عرنا تحمل و نقل براديني در عند تعريفة غاهاها بيئة و تعريف و دونتاء بالجملة تخزينت شد. 311311سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز