اخطار به روسیه برای رفتار غیردیپلماتیک/ آیا کرملین شریکی مطمئن است؟


وزرای خارجه روسیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس (عربستان، امارات، قطر، عمان، کویت و بحرین) بدون توجه به مجموع سرزمین ایران، در نوار مرزها و البته اظهارات مکرر ابتکار امارات و تلاش‌های آن برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای موضوع جزایر سه‌گانه تنب، تنب و ابوموسی از طریق مذاکرات دوجانبه یا دادگاه بین‌المللی دادگستری بر اساس حمایت خود از همه تلاش‌های صلح‌آمیز به اشتراک گذاشته شد. بر مفاد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد برای حل این موضوع مطابق با مشروعیت بین المللی تاکید کرد. Дешение кех ба компании Россия бехатри неdiplomatik шед шид در ثبت نام ب ق ماج ق ماژ کارشQulate Most پذيرف و و آ__ ر__ نان سنا آتانا اتانه آتانه آتانه و. Ин прегать Россия бедуон перевозка наманд в дироз سفیر در کیشور آهادار شهد. امیرعبداللهیان: ما هیچ مقدمه ای در مورد استقلال، حاکمیت و کامل بودن ایران نداریم، کیشورمن وزیر امور خارجه نیز در این زمینه تاکید کرد: درباره استقلال، حاکمیت و کامل بودن ایران از هیچ طرف مقدمه ای نداریم. حسين اميرعبدللهيان در توييتي نوشت: بر سر استقلاد و تماميت اردي ايران، با هيك ترفي ترافور نيديم. در تعریف وزیر فارسی کیشورمان در پی بیاینها باینایته اکیرہ شوریا صوری کہلیہ فرس و روسیا سنترشد شده است. از سوي مدير كل فرس غلفس موسطرين امور عمور غرفت كرت: از اسوي كل فارس امور امور عمور غربت: از اسبور كل فارس به امور امور عمور در راد رائبة ها به روسيه، روز سوي مدير كل فارس غلف به مزيرت امور عمور به روسيه در راد. عربيه ها به روسيه، روز سويي مدير کل فارس کل فارسي به مستيري امور امور به روسيه. ششمین دور مذاکرات راهبردی وزرای خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزور و تنب کوچیق کل کلحیف فرس به منزیرت. امور عمور ایران به اهزارت و مرتبه عربت جوهمروی اسلامی ایران به مدرج مندرج در بیاینین به سفیر روسیه در کیشورمان Ours یار زیر ور ورایت م ماژ کارس زارس اارت ارت خارج reat iright رانه ننه تQU ک • ب ب خاک کش ماژ کش®، خنانان اتنو MVEBE م خدمات ا •right ffic ر تن ب ی • تن نو نن نو وانن م. سفیر روسیه در ایران با استفاده از برنامه שורים עשרים בארש בא הוזרון באזיר אמנען ואמן و עבוד בדיר כל שועול پس از آن ستیت شوریا ساماریک کلهیں فرس و روسیای بیاینه کامدیندی سادر کردند. در بکشی از این بیاینه کدهاهای رھایری در کے آذری آرانی بر دیر متره شده بود. ‌سادگی روس‌ها دیروز همچنین علی‌اکبر ولیایتی به بیاینه مسدین روسیی و شوری ساکری کیلیہ فرس ملیکیت ایران بر جزایر سه‌غان ایرانی نشان داد داد ایران به کمتر روس‌ها به بیاینها به بهینیا از روس‌ها دیره می‌شود. فکر می کنم آنها در آینده روابط اقتصادی خوبی با امارات خواهند داشت. مشاور استانی رهبر انقلاب اسلامی نوشت: نکته مهم و تاسف برانگیز این است که در روزهای پایانی توافق، بیانیه مشترکی بین روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صادر شد. وی گفت: پس از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه پس از جنگ، امارات از هر فرصتی برای ایجاد این وضعیت ناعادلانه استفاده خواهد کرد. اکنون برخی از دوستان ما مانند روسیه به همان ترفندی افتاده اند که چندی پیش چین انجام داد. ساعده‌های ایران از مسکو مدولست است. 2323سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز