نماد سایت زی نیوز

احتمال اختلال و لغزندگی معابر با ورود سامانه بارشی جدید وجود دارد

اخبار جدید ایران 1401

جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8291846/احتمال-اختلال-و-لغزندگی-معابر-با-ورود-سامانه-بارشی-جدید-وجود-دارد

خروج از نسخه موبایل