اجرای طرح کاروان نیکوکاری حفظ و احیاء منابع طبیعی در روستا‌های گرمسار

مرادی حقیقی با بیان اینکه کاروان نیکوکاری برای روستاهای هدف استان سمنان در حال اجرا است، ابراز داشت: این طرح به مدت یک سال اجرایی می‌شود.
وی با بیان اینکه رویکرد این طرح اجتماع محور و تسهیلگری در راستای حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی است، افزود: با توجه به وسیع بودن عرصه منابع طبیعی و کمبود نیرو در بخش حفاظتی این اقدام تقویت مشارکت مردم را در احیا منابع طبیعی به دنبال دارد.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه این طرح هم اکنون برای روستاهای قاطول، کرند و فرور گرمسار با جدیت بیشتری در حال انجام است، ابراز داشت: ترویج فرهنگ منابع طبیعی بین آحاد جامعه، ظرفیت سازی و توان افزایی جوامع محلی در این طرح دنبال می‌شود.
مرادی حقیقی با بیان اینکه آموزش کلید اصلی حفظ و حراست از منابع طبیعی است، تصریح کرد: علاوه بر جوامع محلی کودکان نیز به عنوان آینده سازان فردا در تکمیل این فرایند می‌توانند مؤثر باشند که در حاشیه بازدید دانش آموزان مقطع ابتدایی از نهالستان شهید عموزاده شهر سمنان این مهم امروز به خوبی اجرا شد.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8296709/اجرای-طرح-کاروان-نیکوکاری-حفظ-و-احیاء-منابع-طبیعی-در-روستا‌های-گرمسار
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8296709/اجرای-طرح-کاروان-نیکوکاری-حفظ-و-احیاء-منابع-طبیعی-در-روستا‌های-گرمسار