اجرای طرح هوشمندسازی توزیع آرددرمناطق روستایی وعشایری سیستان وبلوچستان

 دبیر کارگروه گندم، آرد و نان و مدیرکل غله استان سیستان و بلوچستان ، در جلسه کار گروه گندم، آرد و نان با تاکید بر تشدید نظارت‌ها و افزایش بازرسی از واحد‌های خبازی در حوزه‌های مختلف بهداشتی و صنفی، گفت: طرح هوشمند سازی توزیع آرد در قالب سامانه سنتا تدوین شده و به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
سرگزی افزود: سامانه سنتا برای توزیع آرد در مناطق روستایی و عشایری سیستان و بلوچستان اجرا شده و روستائیان و عشایر می‌توانند با نام‌نویسی در این سامانه آرد مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی گفت: با اجرای این طرح در مناطق روستایی و عشایری سیستان وبلوچستان، سهمیه آرد این مناطق افزایش یافت.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8300878/اجرای-طرح-هوشمندسازی-توزیع-آرددرمناطق-روستایی-وعشایری-سیستان-وبلوچستان
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8300878/اجرای-طرح-هوشمندسازی-توزیع-آرددرمناطق-روستایی-وعشایری-سیستان-وبلوچستان