اجرای دو پروژه بهینه سازی و احداث شبکه توزیع برق در شهرستان سرخه

سعید ادب بیان کرد: اصلاح شبکه فشارضعیف هوایی روستای شاه محمدزید با هدف جابه جایی پایه‌های چوبی واقع در حریم عرض معبر، اصلاح کابل سرویس مشترکین، تقویت نقاط رینگ و نول شبکه، کاهش تلفات انرژی الکتریکی، افزایش قابلیت اطمینان شبکه فشارضعیف و بهسازی روشنایی معابر عمومی سطح روستا، به اجرا درآمده است.وی اظهار کرد: اصلاح ۳۸۵ متر شبکه فشارضعیف هوایی با بهره گیری از کابل خودنگهدار، بهینه سازی شبکه فشارضعیف زمینی با کابل پرتودور آلومینیوم، نصب پنج اصله پایه جدید و جابه جایی شش اصله پایه واقع در حریم اجرایی شده است.سرپرست توزیع برق شهرستان سرخه با اشاره به این که پروژه احداث شبکه و نصب پست هوایی توزیع برق برای اشتراک‌های جدید روستای اسدآباد عملیاتی شده گفت: دایر نمودن شبکه فشارمتوسط هوایی و زمینی و فشارضعیف هوایی، نصب ۱۰ اصله پایه برق جدید، جابه جایی پنج اصله پایه برق فشارضعیف و احداث ایستگاه هوایی توزیع برق به قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر، ازجمله اقدامات به عمل آمده برای بهره برداری از این پروژه به شمار می‌رود.وی تصریح کرد: مبلغ سه میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال برای انجام این دو پروژه عمرانی اعتبار صرف شده است.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8300822/اجرای-دو-پروژه-بهینه-سازی-و-احداث-شبکه-توزیع-برق-در-شهرستان-سرخه
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8300822/اجرای-دو-پروژه-بهینه-سازی-و-احداث-شبکه-توزیع-برق-در-شهرستان-سرخه