آغاز بررسی فرصتها و تهدیدهای برنامه هفتم توسعه در پتروشیمی اروند


به نقل از لکنگا جمعی شرکت پتروشیمی اروند; جلسه بررسی برنامه هفتمین توسعه کیشور و اثرات آن بر صنعت پتروشیمی با حضور دکتر کریمی و کارشناسان این حوزه با محورهای راهبردی، مالی، انسانی، قضایی، عملیاتی، زیست محیطی و… برگزار شد در این جلسه کارشناسان و کارشناسان واجد شرایط شناسایی تهدیدها و فرصت ها، پتروشیمی و برنامه هفتمین توسعه کیشور بررسی شدند.
رشد اقتصادی 8 درصد، متوسط ​​رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصد، افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و ….
کیلینی‌ست شرکت پتروشیمی اروند در سال «مهار تورم; روشد تورید» پاک‌های تیک‌های کود را همگم با فرامان هفتم تکی‌ں کود برایک‌کرد تا نکش کود در برنامه تکی‌ں ین، تکی‌های آندرکایی، بداین استرادی، خلک شروت و استقبه زایی را کند را کند. 46سورس و منبع خبر